Design a site like this with WordPress.com
Get started

Könyvek

A Coram Deo gondozásában (korábban: Imasarok) az alábbi könyvek jelentek meg, melyek a kapcsolati űrlap kitöltésével rendelhetők meg, vagy beszerezhetők a CLC Keresztyén Könyvesboltban:

Az első szeretet (2020)

Ez a könyv azoknak íródott, akik szeretnék az Istennel való kapcsolatukat még teljesebb módon megélni. Azoknak, akik Jézus Krisztushoz még jobban ragaszkodni akarnak, és az Ő szeretetét még teljesebb módon szeretnék magukba fogadni, s engedni, hogy az változást hozzon bennük. Azoknak, akik a Szentlélek még teljesebb munkájára vágynak, aki gyümölcseként a szeretetet termi meg bennünk. (Ára: 1500 Ft + postaköltség)

Amit a könyvben találsz:

 • Isten szeretetének átélése különféle bibliai szereplők szemszögéből (pl. a tékozló fiú, János apostol, betániai Mária)
 • Az isteni szeretet témájának bibliai áttekintése (Isten vágya a teremtéstől, az első szeretet felélesztése, Jézus visszajövetele)
 • Jézus megjelenése a Biblia 66 könyvében
 • Idézetek gyüjteménye (azoktól, akik átélték az isteni szeretetet)
 • Könyvajánló, ha szeretnél tovább fejlődni az isteni szeretetben
 • Kérdések a könyv egyéni és csoportos feldolgozásához
 • Maczek József festőművész illusztrációi

Zsoltároskönyv (2019)

A zsoltárok könyve a zsidó nép és a keresztény egyház imádságos könyve. Az istenkereső emberek mindig áhítattal fordultak ezek felé az imák felé, melyek minden érzelmi állapotban és élethelyzetben inspirációt jelentenek saját imáink megfogalmazásához. Maga Jézus is ismerte és imádkozta a zsoltárokat, példáját követték az apostolok és az első keresztények, és ugyanez figyelhető meg az egyház történelmében is. Ha imaéletünkben fejlődni szeretnénk, és az Istennel való közösség mélyebb megélésére vágyunk, olvassuk és imádkozzuk őket hittel. (Ára: 1500 Ft + postaköltség)

Amit a könyvben találsz:

 • 28 napos zsoltáros áhítatos könyv
 • A 150 zsoltár teljes szövege négy hétre lebontva (napi 5-6 zsoltár)
 • Napi, egyetemes jelentőségű imaszándékok
 • Bevezető zsoltárvers és egyháztörténelmi személyek imái
 • Rövid fohászok minden egyes zsoltár bevezetéseként
 • Rövid könyörgések a napi imaszándékhoz kapcsolódóan
 • Zárásként a Taizé-i Roger testvér imádságai minden naphoz rendelve

Zarándok-imák (2018)

Verses imádságok, ám a kötet nem imakönyv. Célja nem az, hogy az olvasó saját imádságai helyett olvassa a benne található imákat. Inkább azért íródott, hogy akik kézbe veszik, azokat saját imádságukban megihlesse, és egy-egy gondolat és kép fölött elcsöndesedésre, elmélkedésre hívja. A könyvet Maczek József festőművész illusztrációi díszítik, melyek né-hány vonal és szín alkalmazásával arra hívják a szemlélődő olvasót, hogy a képek cselekményét, üzenetét tovább rajzolja, tovább gondolja, és így segítse őt az imádságban való elmélyülésben. (Ára: 1500 Ft + postaköltség)

Amit a könyvben találsz:

 • Verses formában megírt imádságok az élet különböző területeire vonatkozóan
 • Maczek József festőművész illusztrációi
 • 5 ok, amiért érdemes újra felfedezni a Miatyánkat
 • 5 ok, amiért érdemes újra felfedezni a zsoltárokat

Valláshorizontok (2013)

Vallástudományi tanulmányok öt szerző tollából, köztük Tóth-Simon Károly Kritikusan a korszellemről – A Zeitgeist apologetikai vizsgálata című munkája. (Jelenleg nem kapható.)

Amit a könyvben találsz: 

 • Pete József: Mi a vallásföldrajz?
 • Papp Sándor: Meghamisították-e a Bibliát?
 • Tóth-Simon Károly: Kritikusan a korszellemről – A Zeitgeist apologetikai vizsgálata
 • Csima Ferenc: A magyarországi zsidóság vallási irányzatai napjainkban
 • Pánczél Hegedűs János: Az elfeledett kemény eledel és az éltető tej (exoterizmus, ezoterizmus és a vallás)
Advertisement
%d bloggers like this: